All our songs

שמ שלמה מנדל לעם ישראל
יוסלה רוזנבלט מבקר בפלסטינה חמש שנים ...
דמ דליה מלאך ללתלמידיי
לילדיי ולתלמידיי, אל תאבדו תקווה באר...
רכ רונית כהן ללכל מי שמתקשים לשיר
אני מאמין בשדות השמש בשחר מפציע ובלי...
אע איריס עמרני-מינהלנית,פ"ת- חט"ב בן גוריון לכל עם ישראל, משפחות החטופים והעקורים מבתיהם
למשפחות החטופים, לאחינו העקורים מבתיה...
שג שירן גולדברג ללחיילים שלנו
טוב שלא אבדה עוד התקווה.. עם ישראל חי...
יט יחיאל טובים לכל עם ישראל
בתפילה לשלומם של חיילינו שילכו לשלום ...
אב אריה בן דוד למשפחות קדם וסימן טוב
השיר "תיבת הזכוכית" מבטא חוויה פנימית...
יא יואב אוריון לאזרחי ישראל באשר הם
השיר מרמז לנו שהזמן מעגלי ויש להמשיך ...
מי מורן יחזקאל לחיילים (הילדים) האהובים שלנו
מקדישה את השיר הזה לכל לוחם, לוחמת, כ...